พื้นที่ภายในห้องประชุม เรือนสำราญรีสอร์ท 2 สวนผึ้ง

พื้นที่ภายในห้องประชุม เรือนสำราญรีสอร์ท

ภายในห้องประชุมของ เรือนสำราญรีสอร์ท สามารถจัดประชุม จัดสัมนา จัดปาร์ตี้ ได้ โดยสามารถรองรับมากกว่า 100 คน ไม่ว่าจะมาเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กลุ่มเพื่อน หรืออื่นๆ

Contact us / Booking