เรือนสำราญรีสอร์ท สามารถจัดประชุม จัดสัมนา จัดปาร์ตี้ ได้ โดยสามารถรองรับมากกว่า 100 คน

เรือนสำราญรีสอร์ท สามารถจัดประชุม จัดสัมนา จัดปาร์ตี้ ได้ โดยสามารถรองรับมากกว่า 100 คน

เรือนสำราญรีสอร์ท สามารถจัดประชุม จัดสัมนา จัดปาร์ตี้ ได้ สามารถรองรับมากกว่า 100 คน ไม่ว่าจะมาเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กลุ่มเพื่อน หรืออื่นๆ

สอบถามจองห้องประชุมสัมนา เรือนสำราญรีสอร์ท
โทร. 089-046-2430
โทร. 086-103-6969

Contact us / Booking