ที่พักเรือนสำราญรีสอร์ท ที่ให้ได้พักผ่อนบริเวณรอบๆ อย่างกว้างขวาง

สระน้ำตรงกลาง ที่พักเรือนสำราญรีสอร์ท

ศาลาริมน้ำสามารถให้ผู้ที่มาเข้าพัก เรือนสำราญรีสอร์ท สามารถใช้เป็นที่ปาตี้ พักผ่อนหย่อนใจได้

Contact us / Booking