บริเวณทางเข้าที่พัก เรือนสำราญรีสอร์ท

เรือนสำราญรีสอร์ท มีลักษณะร่มรื่น เนื่องจากมีต้นไม้ปลูกเรียงรายล้อมรอบ

Contact us / Booking