พื้นที่ภายนอกห้องพัก เรือนสำราญรีสอร์ท มีสิ่งอำนายความสะดวกครบครัน

บริเวณที่พัก เรือนสำราญรีสอร์ท กว้างขวาง บรรยากาศดี

เรือนสำราญรีสอร์ท สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักเป็นครอบครัว หมู่คณะ หรือกับเพื่อนที่รู้ใจ

Contact us / Booking